Wednesday, 28 October 2015

Minggu kelapan
Tugasan Video

Tugasan video merangkumi 3 aspek.


Teks
  • Pendahluan
  • Sarikata
  • Penamat
Audio
  • Suara Latar
  • Muzik Visual
  •  Gambar tetap
  •  Gambar bergerak 


Durasi blog 3.5 minit

Kerja secara berkumpulan


Dapatan akhir, Sir Yusoff menerangkan sedikit sebanyak tentang pembuatan video 


Minggu ketujuh

Kuliah fotografi

Pada akhir minggu ini saya tertarik dengan kuliah yang disampaikan oleh Mejar Jasmay berkenaan tentang fotografi dalam pelbagai bidang . Sebelum ini, fikiran saya hanya menumpukan tentang fotografi dalam bidang media . Namun di akhir kuliah dapat saya simpulkan pentingnya bidang fotografi dalam pelbagai bidang khususnya bidang besar seperti sains,kejuteraan, pembinaan dan pendidikan .

Bidang sains ,pencerapan filem xray untuk mengetahui struktur tulang dalam badan manusia.
Bidang kejuteraan, mesin elektronik yang mempunyai radar memerlukan filem untuk menentukan tahap gelombang.
Bidang pembinaan,seorang arkitek memerlukan plan dan juga hard copy filem untuk tujuan melakar.
Bidang pendidikan , pengunaan 'presentation slide".

Minggu keenam

Mengemaskinikan blog

Tugasan saya pada kali ini ialah mengemaskinikan blog , Sir yusoff mengajar cara untuk membuat pages untuk bahagian nota , tugasan bbm , tugasan video dan biodata diri. Sir yusoff juga menceritakan pengalaman beliau dalam penulisan blog dan website . Antara dapatan yang dapat saya kongsikan ialah blog perlulah kelihatan kemas dan konsisten , perlu lah juga memastikan isi kandungan blog tidak mengandungi kata kesat atau berbaur lucah. Blog juga mempunyai kepentingan yang sama untuk soft skill , melalui blog boleh mempraktikan penulisan journal atau pun thesis kelak di akhir semester.

Sir juga menitikberatkan tentang template dan juga keharmonian blog , diantara pesananya ialah blog perlulah kelihatan mesra pengguna .

Minggu kelima

Tugasan blog @ website

Kami diberikan tugasan untuk membuat blog atau website . Saya memilih blogspot , berikut merupakan cara-cara untuk membuat blogspot.

Minggu keempat

Tugasan Video

Tugasan video inovasi teknologi dalam pelbagai bidang  yang diberikan oleh Sir yusoff pada minggu ini berkonsepkan humor . Kami dikehendaki menghantar video sebelum berakhirnya kelas tutorial. Saya mendapat banyak informasi khusunya dari Youtube . Pelbagai inovasi teknologi dalam pelbagai bidang dicipta untuk memudahkan kehidupan seharian . Diantara bidang yang menjadi bualan ramai ialah sains , kejuteraan , pembinaan , pendidikan dan juga komukiasi media.

Minggu ketiga

Tugasan 10 gambar inovasi teknologi

Saya diberikan tugasan tutorial untuk meneroka 10 gambar inovasi teknolog dalam pendidikan .
Saya memilih bidang sains dan teknologi,dapatan akhir saya bidang teknologi banyak membantu para medikal dan juga saintis dalam menyiapkan tugasan mereka . Pelbagai alatan mesin dan juga aplikasi dicipta . Saya sertakan tutorial kali ini di bahagian Tugasan bbm


Bahan rujukan sebahagianya dari portal rasmi Kementerian Sains,Teknologi dan Inovasi

Minggu kedua

Pembahagian kumpulan

Pembahagian kumpulan diantara pelajar tutoran 10-12 am , kami ditugaskan untuk membuat esei mengenai kaitan pendidikan dalam pembelajaran . Setelah berbincang saya dan empat orang rakan memilih tajuk pendidikan dalam pembelajaran elektronik.Di antara isi yang kami kupaskan ialah kepentingan elektronik seperti media massa, web pendidikan dan alat bantuan pembelajaran elektronik lain sangat penting dikalangan mahasiswa . Tugasan kami diberikan tempoh masa oleh Sir Yusoff untuk disiapkan pada minggu ke 11 .