Wednesday, 28 October 2015

Minggu ketujuh

Kuliah fotografi

Pada akhir minggu ini saya tertarik dengan kuliah yang disampaikan oleh Mejar Jasmay berkenaan tentang fotografi dalam pelbagai bidang . Sebelum ini, fikiran saya hanya menumpukan tentang fotografi dalam bidang media . Namun di akhir kuliah dapat saya simpulkan pentingnya bidang fotografi dalam pelbagai bidang khususnya bidang besar seperti sains,kejuteraan, pembinaan dan pendidikan .

Bidang sains ,pencerapan filem xray untuk mengetahui struktur tulang dalam badan manusia.
Bidang kejuteraan, mesin elektronik yang mempunyai radar memerlukan filem untuk menentukan tahap gelombang.
Bidang pembinaan,seorang arkitek memerlukan plan dan juga hard copy filem untuk tujuan melakar.
Bidang pendidikan , pengunaan 'presentation slide".

No comments:

Post a Comment