Wednesday, 21 October 2015

Minggu pertama

Profarma
Teknologi Inovasi dan pendidikan

Encik Md Yusoff Bin Daud

Tutorial 10-12 pagi khamis


Dapatan akhir tutorial , Sir menerangkan tentang sukatan pembelajaran kursus.

Kursus ini bertujuan memperkenal dan memberi pengetahuan kepada pelajar tentang konsep inovasi dan teknologi serta peranannya dalam pendidikan. Pelajar akan diberikan kemahiran menghasil bahan elektronik dan bukan elektronik. Pengendalian bahan tersebut akan membantu pelajar tentang isu dan inovasi yang terlibat  dalam pemilihan, penyerapan, penggunaan, penilaian dan penghasilan media pendidikan. Penekanan akan diberikan kepada bahan bantu mengajar, komputer dan aplikasi teknologi maklumat. Di samping itu pelajar didedahkan dengan isu-isu semasa dan inovasi dalam Teknologi Pendidikan yang berteraskan e-pembelajaran dan m-pembelajaran. Kursus ini dikendalikan secara teori dan latihan amali.No comments:

Post a Comment